پرش به محتوا

امن نیکوتک، آموزش اپراتور ایکس ری

با جدیدترین ابزارها، کاربران دستگاه ایکس ری خود را آموزش دهید تا تهدیدات را شناسایی کنند.

Security Training Internatinal

شرکت آموزشی STI (security training international ) از سال 2001 ارائه دهنده خدمات آموزشی در حوزه امنیت بوده است. این شرکت با ارائه خدمات مختلف اعم از آموزش انلاین، افلاین و شبیه سازی نرم افزاری، مشتریان خود را برای مقابله با جدیدترین تهدیدات آماده کرده است. با آموزش های تحت نرم افزار و شبیه سازی های شرکت امن نیکوتک، دسترسی به بروزترین خدمات STI را تجربه کنید!

گواهینامه معتبر

با گذارندن هردوره مدرک معتبر دریافت کنید

بهترین آموزش

نرم افزار آموزشی ما با شبیه سازی محیط واقعی کار بهترین تجربه آموزشی را برایتان به ارمغان می آورد

تصاویر غنی

پایگاه تصاویر ما دارای صدها تهدید و شیء خطرناک است تا شما را برای غربالگری هرچه بهتر تصاویر ایکس ری آماده کنند.

پیش به سوی امنیت

با دوره های آموزشی جامع اپراتور ایکس ری، کارکنان امنیتی خود را با بروزترین شیوه ها آموزش دهید

و امنیت را به حداکثر برسانید …